Обект: Ново месодобивно предприятие с транжорна
Местонахождение: гр. Травник, Република Босна и Херцеговина
Възложител: „Байра”доо
Капацитет: 50 телета на час и 150 агнета на час
РЗП 6 000кв.м.
Разработка на идеен технологичен проект

 
 
адрес: София, бул. Цар Борис 3-ти, номер 168, бизнес център ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/ 89 23 23 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.