Обект: Предприятие за добив на бяло месо
Местонахождение: гр.Монтана
Възложител: “ ГАЛА-М”ООД 
Капацитет: 2000птици на час
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Предприятието е изградено 2006година

 
 
   
 

Обект: Люпилня
Местонахождение: гр. Игнатиево, обл. Варненска
Възложител: “ЕКО ПИЛЕ” ЕООД   
Капацитет: около 200 000 пилета за седмица
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Обектът е изграден 2009година

 
 
   
 

Обект: Предприятие за добив и обработка на бяло месо
Местонахождение: гр. Игнатиево, обл. Варненска
Възложител: “ЕКО ПИЛЕ” ЕООД   
Капацитет: 6000 птици на час
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Предприятието е изградено 2008година

 
 
   
 

Обект: Птицекланица и транжорна
Местонахождение: гр.Добрич
Възложител: “ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД
Капацитет: 4000птици на час
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Предприятието е изградено 2004година

 
 
   
 

Обект: Кланица за ЕРД, ДРД и свине
Местонахождение: гр.Монтана
Възложител: Свинекомплекс "Студено буче" АД
Капацитет: за кланицата: 8-10 телета на час, 40 прасета на час или 60-80 агнета на час;
Разработване на технологичен проект и технически проекти.
Предприятието е пуснато в експлоатация 2006год.

 
 
   
 

Обект: Реконструкция и модернизация на предприятие за добив на червено месо (кланица)
Местонахождение: гр.Велико Търново
Възложител: “Елит Мес” ООД
Кланичен капацитет 10 ЕПЖ на час, 60 прасета на час или 80 ДПЖ на час;
Разработване на технологичен проект.

 

Обект: Кланица за ЕРД, ДРД и свине с транжорна, утил цех и пречиствателна станция
Местонахождение: гр.Нова Загора
Възложител: “Загорско пиле-94”ООД
Производствен капацитет 45 тона трупно месо/ден (50 говеда,  300  парени прасета или 720 агнета
Разработване на технологичен проект и технически проекти.

 

Обект: Реконструкция и разширение на месодобивно предприятие от ЕПЖ, свине и ДПЖ и разфасовка на червено месо
Местонахождение: с.Аспарухово обл. Плевен
Възложител: ЕТ “Чонков-Христо Атанасов-Веска Никифорова”
Кланичен капацитет: 15 ЕПЖ или 40 прасета, или 100 ДПЖ.
Разработване на технологичен проект и технически проекти.
Обектът е реализиран 2008год.

 

Обект: Кланица за ЕПЖ, ДПЖ и свине с транжорна
Местонахождение: гр.Симитли
Възложител: ЕТ“Марта СКМ – Стойне Манов”
Капацитет: за кланицата: 8-10 телета на час, 40 прасета на час или 60-80 агнета на час;
за транжорната: 9-10 тона на смяна;
Разработване на технологичен проект.

 
 
адрес: София, буль. Цар Борис 3-ти, номер 168, деловой центр ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/89 23 23 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.