Обект: Преустройство на съществуващо здание в предприятие за обществено хранене (фабрика-кухня)
Местонахождение: гр. Митищи, Московска област, Руска Федерация
Възложител: ООО „ОРАНТА+”
Капацитет: 7 тона готови изделия в денонощие.
Разработка на технологичен проект

 
 
адрес: София, бул. Цар Борис 3-ти, номер 168, бизнес център ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/ 89 23 23 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.