Обект: Разширение и реконструкция на производство на месни полуфабрикати и деликатеси с магазин и ресторант”
Местонахождение: гр.Костинброд
Възложител: “АЛДАГОТ”ООД
Капацитет: 10 тона на ден
Разработка на технологичен проект и технически проекти  
Предприятието е изградено 2013година

 
 
   
 


Месокомбинат Бони Оборот – гр.Ловеч
Проекти на три нови заводи за преработка на месо: за месни продукти, за месни полуфабрикати и транжорна за свинско месо.
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Общ капацитет на предприятията 50 тона на смяна.
Обща площ 11 100м²
Предприятията са изградени в периода 2006-2008година

 
 
   
 


Обект: Предприятие за производство на продукти от червено и бяло месо
Местонахождение: гр.Костинброд
Възложител: : “ВЕРНИЕР”АД 
Капацитет: 21тона готов продукт на смяна
Разработване на технология и технически проекти.

 
 
   
 


Обект: Предприятие за преработка на бяло месо”
Местонахождение: гр.Радомир
Възложител: “ВЛАНЕЛ” EООД
Капацитет: 25 тона продукт на смяна
Разработка на технологичен проект и технически проекти  
Предприятието е изградено 2007година

 
 
   
 


Обект: Предприятие за производство на месни продукти и транжорна
Местонахождение: гр.Шумен
Възложител: “ИВЕТ” ЕООД
Капацитет: 27тона готов продукт на ден
Разработка на технологичен проект и технически проекти  

 
 
   
 


Обект: Ново предприятие за производство на колбаси  от червено месо
Местонахождение: гр.Пловдив
Възложител: : “ИДЕА България” АД  
Капацитет: 37тона готов продукт на ден
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Предприятието е изградено 2006година

 
 
   
 


Обект: Предприятие за производство на месни продукти и транжорна Местонахождение: гр.София, п.з.Горубляне Възложител: :“Лиани-96” ООД Капацитет: 6,6тона готов продукт на смяна Разработка на технологичен проект
 
 
   
 

Обект: Предприятие за производство на месни продукти и консерви
Местонахождение: гр.Монтана
Възложител: "МОНТИ МИЙТ" АД
Капацитет: 25 тона продукт на смяна
Разработка на технологичен проект и технически проекти  
Предприятието е пуснато в експлоатация 2006год.

 
 
   
 


Обект: Предприятие за производство на месни продукти от бяло и червено месо с транжорна
Местонахождение: гр.София, “Дружба-2”
Възложител: : “Пепи - Комерс” ООД
Капацитет: 10 тона готов продукт на смяна
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Обектът е построен  2007год.

 
 
   
 


Обект: Предприятие за преработка на месо и производство на месни продукти
Местонахождение: гр.Стара Загора
Възложител: : “РОКАР”ООД 
Капацитет: 20тона готов продукт на смяна
Разработване на технология и технически проекти.
Предприятието е изградено 2008година

 
 
   
 


Обект: Предприятие за производство на месни продукти
Местонахождение: гр.Перник
Възложител: “САМИ М”ООД
Капацитет: 20 тона готов продукт на ден
Разработка на технологичен проект
Предприятието е изградено 2003година

 
 
   
 

Обект: Предприятие за добив и преработка на червено месо
Местонахождение: гр.Хасково
Възложител: : “Месокомбинат ТОСКА”
Капацитет: 10тона готов продукт на ден
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Предприятието е изградено 2005година

 
адрес: София, бул. Цар Борис 3-ти, номер 168, бизнес център ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/923 323 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.