Обект: Реконструкция и разширение на съществуващо предприятие
за производство на колбаси и полуфабрикати от говеждо, свинско и агнешко месо
Местонахождение: с.Нови Милет, Московска област, Руска Федерация
Възложител: ООО „Лукес-Д”
Капацитет: до 60 тона месо и полуфабрикати и 10 тона колбаси в денонощие.
Разработка на технология и технически проекти. Провеждане на тръжна процедура.

 
 
 
 
адрес: София, бул. Цар Борис 3-ти, номер 168, бизнес център ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/ 89 23 23 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.