• Внедряването на RFID технологиятa в български условия не е само теория.
  RFID технологията постепенно, но сигурно си пробива път в производството, разпространението и търговията. Пионери във внедряването й са големите стокопроизводители, логистични центрове, складови стопанства, дистрибутори. Плътно ги следват търговските вериги. Крайният резултат е подобрена организация, бързина и ефективност на процесите във веригата производство-снабдяване-търговия.
  Голямото разнообразие на идентификатори и техника, подкрепено от гъвкави софтуерни решения, позволява успешно прилагане на тези високотехнологични решения в редица области: контрол и инвентаризация на материални активи, контрол на достъп, охрана на стоки, автоматизация на производство, проследяване на партидите и много други.
  Нашите възможности по внедряване на тази иновативна технология са:

  • Оглед на предприятието или склада/оглед на помещенията, където ще се използва системата/;
  • Тестване и конфигуриране на оборудването/теоретично/;
  • Инсталиране;
  • Моделиране и конфигуриране на интерфейса от началото до края на RFID системата;
  • Комплексен системен тест;
  • Пълно системно документиране;
  • Обучение на екипа, който ще работи със системата;
  • Предаване и приемане от клиента на системата;
  • Проектен  мениджмънт /управление на проекта/

  Планирането е много важно, ако искаме повече и по-разнообразни приложения и ако ще проследяваме повече от един продукт.


  ИНФРАСТУКТУРА:
 • Проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и пречиствателни станции на населени места
 • Проектиране на пътища и улици
 • Проектиране на градска среда
адрес: София, бул. Цар Борис 3-ти, номер 168, бизнес център ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/ 89 23 23 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.