Промишлено проектиране на:

 • Предприятия за производство на месо
 • Кланици за ЕРД, свине, ДРД
 • Птицекланици
 • Месопреработващи предприятия
 • Рибопреработващи предприятия
 • Млекопреработващи предприятия
 • Предприятия за преработка на плодове и зеленчуци
 • Предприятия за хлебарски и сладкарски изделия
 • Логистични центрове, складови бази и ритейл паркове
 • Животновъдни ферми
 • Кравеферми
 • Овцеферми
 • Свинеферми
 • Птицеферми
адрес: София, бул. Цар Борис 3-ти, номер 168, бизнес център ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/ 89 23 23 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.