Обект: Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти
Местонахождение: с. Самораново, общ.Дупница
Възложител: : “КИАНА” ЕООД
Капацитет: Предприятието преработва 6 000 литра мляко на ден
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Предприятието е изградено 2005 година

 
 
   
 


Обект: Предприятие за производство на топени сирена
Местонахождение: гр.Айтос                         
Възложител: : “ХЕЛИОС МИЛК” ЕООД
Капацитет: 6тона готов продукт на ден
Дейностите включват: Разработване на технологичен проект

 
 
   
 


Обект: Предприятие за производство на млечни продукти
Местонахождение: гр.Търговище
Възложител: : “ХАДАД” ООД 
Капацитет: Предприятието преработва 20 000 литра мляко на ден
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти.

 
 
 
адрес: София, бул. Цар Борис 3-ти, номер 168, бизнес център ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/923 323 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.