• Създаване на концепции и изготвяне на технологически проекти в съответствие с  националните и Европейски стандарти 

  • Консултиране и изготвяне на бизнес-планове при участие в Европейски програми 

  • Предпроектни проучвания и бюджетен анализ на инвестицията 

  • Подготовка и провеждане на тръжни процедури за изграждане на промишлени   предприятия 

  • Получаване на разрешителни за проектиране 

  • Получаване на разрешителни за строителство 

  • Авторски надзор  по време на изпълнението на обекта 

  • Инвеститорски контрол по време на строителството на обекта 

  • Консултации по реконструкция и саниране на съществуващи предприятия
адрес: София, бул. Цар Борис 3-ти, номер 168, бизнес център ,,Андромеда'', офис 22
office(at)filmareng.com /тел: 0899/ 89 23 23 - Филип Филипов; 0896/670 940 - офис

All Rights Reserved Filmar Engineering Ltd.